Adresat: PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

Sygnatura: RPO/343669/00/I/114.1 RZ

Data wystąpienia/sprawy: 2000-10-05

Opis:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie potrzeby podjęcia zdecydowanych działań na rzecz zapewnienia warunków dostępu do lokali wyborczych osobom niepełnosprawnym.
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: 590533.pdf


Data odpowiedzi: 2000-10-16

Opis odpowiedzi:
Odpowiedź Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16.10.2000 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - październik 2000", str. 46).